Dva vlci

Dva vlci

 

Jednoho večera vyprávěl starý indián z kmene Cherokee svému vnukovi o bitvě, která se vede v lidském nitru. Řekl: "Můj synu, v každém z nás spolu bojují dva vlci."

 

"Jeden je zlý. Je to zlost, závist, žárlivost, smutek, trápení, lakota, pýcha, sebelítost, vina, zášť, pocit méněcennosti, lež, domýšlivost, pocit nadřazenosti a sobectví. 

Ten druhý vlk je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, klid, pokora, dobrota, shovívavost, soucit, štědrost, pravda, lítost a víra."

Vnuk se v tichosti zamyslel a potom se dědečka zeptal: "Který vlk zvítězí?"
Starý indián odpověděl: "Ten, kterého živíš."

z knihy: Vlídné příběhy, Karmelitánské nakladatelství

obrázek: internet