PF 2017 ! :)

 22.12. 2016

Merry Christmas and PF 2017 ! :)

 Přejeme vám všem krásné Vánoce plné pohádek a šťastný a pohodový Nový rok 2017! <3 :)

 We wish you all a Merry Christmas full of fairy tales and ease New Year 2017! <3 :)