Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora. ..

 19 únor 2016 
 
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora. 
Prvním stupněm debility je pocit vlastní geniality. 
Ti nejskvělejší lidé jsou ti nejskromnější. To jenom hlupáci a ubožáci potřebují o sobě mluvit, aby sami ve svých očích vyrostli.