DK ČR z.s., jak to vše dál pokračuje??. . . + Další otevřené dění. . .

 19.09. 2017

DK ČR z.s., jak to vše dál pokračuje??. . . + Další otevřené dění. .

,,Neskákej vysoko pod nízkým stropem". . tak přesně tento citát se celkem dobře hodí k dění, příkazům a poškozování dobrého jména chovatelů, majitelů a dalmatinů "novým vedením" DK ČR z.s. Nesouhlasila jsem už od začátku, jelikož podjatými volbami se dalo čekat, že takový přístup bude po celou dobu (nyní je to téměř 2 roky), a také, že ano. Bohužel. :( Vidina nebo spíše mám říct "slogan pana předsedy v úvodních emailech ..Vzhlížet k novým zítřkům" si já osobně nepředstavuji diktaturou a propagací zabíjením plemene. Je naprosto nepřijatelné vulgární a sprosté chování a jednání pana předsedy DK ČR z.s. k řádným a slušným členům, je naprosto nepřijatelné záměrné poškozování a vymýšlení pomluv "novou" hlavní poradkyní na chovné jedince, na chovatelské stanice a na importované tedy dovezené jedince ze zahraničí, je naprosto nepřijatelná diktatura podaná jako "myslet to s druhým dobře" pod záštitou propagace plemene a přitom zakázat a zničit co se dá, je naprosto nepřijatelné pomlouvání a poškozování chovatelů, majitelů a přímo dalmatinů ať českých tak importovaných, je naprosto nepřijatelné poškozování vrhů a štěňat, je naprosto nepřijatelná propagace uspávání hluchých štěňat (viz web. stránky DK ČR), je naprosto nepřijatelné záměrně nevyvěšovat návrhy ostatních členů členské základně a výboru včetně komise pro chov a zdraví s dostatečným předstihem k seznámení a případnému připomínkování, jsou naprosto nepřijatelné zákazy chovů na již chovných jedincích včetně vyhrožování že nedoporučí, aby štěňata dostala PP rodokmeny, je naprosto nepřijatelné zpochybňování bonitací tedy chovností u již uchovněných jedinců, je naprosto nepřijatelné rušení krycích listů fenám s následným obnovením vlastních krycích listů a to jen a pouze těm co nové vedení uzná dle svých osobních zájmů za vhodné, je naprosto nepřijatelné navážet se do členů, kteří se nepřihlásili na klubové výstavy, je naprosto nepřijatelné brát chovatelům a majitelům dalmatinů svobodu volby a je naprosto nepřijatelné klamat veřejnost . . a takhle bych mohla pokračovat opravdu dlouho. :( Poškozováni, opakovaně, jsou naši psi ale i cizí. Že se Vám to nelíbí?!? Nám také ne !. 

A to ani nepíši o tom, že tito funkcionáři nedodržují své vlastní stanovy a neustále si protiřečí. Stanovami se ohání proti členům a nebo jeden hází odpovědnost na toho druhého a až ten poslední buď dlouho neodpovídá nebo nakonec vše hodí, že je vlastně chyba člena. Jak žalostné. Jakékoliv návrhy neberou v potaz. Své vlastní změny vyvěšují pouhých pár dní před schválením např. viz volby ohledně povinných RTG kyčlí a loktů a dokonce, když se bývalí členové mají zájem zapojit a odešlou přihlášku člena dostatečně včas, nikdo jim neodpoví popřípadě jim sdělí, že nemají čas. Poté se přihláškou členů zabývají až po volbách, a to JEN některých bývalých členů. Netuším, nikdo netušíme dle jakého vzoru probíhá třídění bývalých členů a dle jakého vzorce jsou za "vyhovující a nevyhovující." Proč asi. . ?!? Uvedu příklad: Člen odejde, pak se dozví o změnách které chce "nové vedení" udělat a jelikož se to týká i jeho chovného jedince, kterého vlastní, chce se také zapojit, což je přeci logické - ..vlastním psa a chci o něm také rozhodovat, ne že to za mě bude dělat někdo cizí. . Informace o hlasování neboli volbách na členské schůzi byla vyvěšena DK 1 týden před, tozn. 7 dní před schůzí. Naprosto nedostačující, přesto se člen snažil přizpůsobit a byl trpělivý. Ihned další den bývalý člen pošle přihlášku, odpověď žádná. Za dva dny telefonicky urguje, kdy je mu sděleno že má "smůlu" respektive výmluva na ostatní funkcionáře že nic nedělají a že pan předseda to sám nestíhá.. Až po volbách o změnách se teprve jeho přihláška začne řešit. Ano až po. A to ještě pár změn bylo 2 dny a to večer v noci přímo před schůzí vyvěšeno na fb (pouze ve fb skupině DK ČR z.s.,), kdy si všichni členové absolutně neměli možnost všichni přečíst oco běží a co teprve nečlenové se zájmem o členství. Hlavně honem honem. A aby náhodou někdo neměl řeči, vyvěšují se na web DK ČR nové statuty ovšem BEZ udání data vložení. Proč ?. . Myslím, že odpověď již každý zná. . A ten, kdo nesouhlasí? Asi nemusím psát viďte. . .

Takové vedení, které takto ubližuje plemeni a i lidem, kteří se z dalmatinů chtějí těšit, vždyť jde o zájmový chov a má to být pro radost, ve vedení NECHCEME !!! Nechceme ve vedení lidi, kteří na své funkce nestačí, nemají excelentní vzdělání svou funkci vykonávat, at už chov, poradenství nebo vést klub bez dostatečné praxe ve svých funkcích ale i ve svých úkonech např. kontroly vrhů, vedení klubu, péče o plemeno včetně péče o členy a jejich pozitivní nikoliv negativní motivace. Funkcionáře, kteří nemají cit k pejskům a kteří nedodržují WELFARE, ani nevědí co to znamená, u štěňat. . :( do svých funkcí NEPATŘÍ !. 

Zde jak pokračujeme, doporučuji určitě přečíst popořadě, jelikož vše na sebe navazuje. 

Odpověď pana předsedy na 2.Otevřený dopis níže. 
Odpověď na 1.Otevřený dopis dosud  (3měsíce) nepřišla.
 
 
 
Odpověď pana předsedy na 3.Otevřený dopis níže. 
Odpověď na 1.Otevřený dopis dosud  (5 měsíců) nepřišla.
 
 
 

PŘÍBĚH ŠTĚŇÁTKA - INKA PETROVICKÝ VÍTR

 
 
 

+ Důkazy. .
 
 
 
ZDE KDO NEČETL, DOPLŇUJÍCÍ INFO . . .
 
 

Pro vulgární nadávky na stranu slušných členů nejde "nové vedení" DK ČR z.s. vůbec daleko . . . :-(((

I když je mi to nepříjemné, pokládám za velice důležité, aby veřejnost věděla o nepřijatelném a velice sprostém přístupu "nového" vedení včetně pana předsedy ! dalmatin klubu a "nové" hlavní poradkyně chovu ! dalmatinů DK ČR z.s.,. . .

 
1. OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI DK ČR z.s. PANU PETRU VENGLÁŘOVI
 
 
 
 
 

2. OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI DK ČR z.s. PANU PETRU VENGLÁŘOVI