Klubová výstava DK ČR. z.s., s Bonitací v Neveklově, datum 02.09.2017

 15.09. 2017

 ..Výstava se konala v příjemném venkovním prostředí kempu, místa všude dosti. Ovšem BEZ OHLEDU na NE-řidiče :( Cesta velmi dobrodružná polními, lesními a točivými zatáčkami. Veřejnou dopravou by se tam člověk vůbec nedostal. :(I vystavovatelé, kteří jezdí např. vlakem nebo autobusem by  měli Smolíka...

Z mého pohledu,... pohledu diváka, posuzování velmi přísné a velmi svižné. 

...Bonitace probíhala až po úplném skončení výstavy v pozdějších odpoledních hodinách, tudíž efekt přizvaného druhého rozhodčího byl nulový..

Naprosto nepřijatelné bylo ale neprofesionální chování jak Hl. poradkyně chovu, tak i vulgární nadávky pana předsedy DK ČR z.s. na mou osobu.

Při trpělivém čekání majitelů a dotazů, kdy už bonitace konečně začne, odpověď hlavní poradkyně chovu zněla, že na řadu budou chodit ti, kteří jako první poslali přihlášku.. Ne jako dřív, což je logické, osobně si myslím že nejprve starší psi ( pokud nějací jsou) a lidé, kteří to mají nejdále k domovu. Případně se domluvit, když někdo spěchá k dětem či ze zdravotních důvodů. Ale OHLED ŽÁDNÝ. No nic, tak jsme čekali a čekali a čekali a čekali. Při dalších dotazech jak a co bude probíhat dál, jsme se akorát dozvěděli, že se někteří nafotí, pak se (jen někteří změří), a jiní (asi ti se kterými se výbor nekamarádí a soudí), si počkají.... 

Při bonitování pejsků, jsem zaslechla hlavní poradkyni chovu (nového vedení), jak ROZHLAŠUJE NESMYSLY A LŽI o našich dvou dovezených španělských štěňatech-fenách. Docela mě to zvedlo ze židle, ale pozorovala jsem průběh bonitací dále a v tichosti. Někteří majitelé bonitovaných pejsků za mnou přišli, s nejistotou a vystrašeni, co jim vše tato hlavní poradkyně o jejich dalmatinovi napovídala. . . :-O, sama jsem valila oči a dotyčné majitele pejsků uklidnila. 

Jak se dalo čekat, na řadu jsme šli až úplně poslední. . . 

Co se týče našich dvou Španělek,. . .

. . na úplný závěr, jsme se šli rozloučit se slovenskou paní bonitační rozhodčí a popřát jí bezpečnou cestu domů. 

Poté jsem slušně sdělila Hlavní poradkyni chovu za přítomnosti celého Výboru i Bonitační komise,  že ji žádám, ohledně dvou dovezených španělských dalmatinek DE PORTOLAGOA DALMATAS,  aby nehlásala nesmysly, když tyto rodokmeny vůbec nezná. .  

Chabá odpověď Hl. poradkyně, že četla nějaký článek a že se se mnou hádat nebude.  Zopakovala jsem jí znovu, ať nehlásá nesmysly a lži, když rodokmeny našich španělských fen NEZNÁ. Víc jsem jí neměla co říct. A poté jsem řekla všem na shledanou a odešla jsem.

Okamžitě se začalo  pomlouvat, pan předseda DK ČR z.s. otočen směrem ke mě, vrtěl stále hlavou, máchal rukama vzhůru a nahlas vykřikoval, jestli je tohle vůbec možné, pak, že tohle je NORMÁLNÍ STAV a dále na mou adresu cituji:,, ..Když je někdo sráč, sráčem zůstane !!!. . ."

Stále jsem od nich cca 20 kroků, přesto jsem na tyto jeho vulgární nadávky nereagovala. 

Co si myslet o takovémto nepatřičném, neslušném přístupu "nového vedení". .? , Co si myslet o naprosto neprofesionálním a neznalém jednání této Hlavní poradkyně chovu, zdůrazňuji "Hlavní" . . ? A co si myslet o tomto vulgárním chování s nadávkami pana Předsedy DK ČR z.s. ?. . . 

No, za "SRÁČE" se opravdu nepovažuji :D a nesmysly Hlavní poradkyně neberu vůbec v potaz. Tato Hlavní poradkyně chovu, jak se stále ukazuje, je velmi NEZNALÁ a na tuto funkci nestačí. Nemá celosvětový přehled a nezná ani linie, které jsou nejen v ČR ale v celé Evropě, smutné. Hlavní poradce pro dané plemeno by měl držet svůj statut a snahu o rozvoj plemene, nikoliv o jeho zánik, neměl by strašit majitele a nedoporučovat k chovu jejich dalmatiny hlásáním nesmyslů a lží. Neznalost na post této funkce prostě nepatří. Když něco neví, nesmí záměrně poškozovat.

. . . No vizitku si dělají jen a pouze sobě sami.

Jak ubohé..., Nikdo z nich nemůže ovlivnit moje dalmatiny ani moje soužití s nimi.

Věrka Hejtík