POHÁDKA NA DOBROU NOC :-))

A ještě Vám přináším, zde jsem na netu narazila na úplně skvělou citát-pohádku na dobrou noc. Sice nekončí tak, jak by bylo správné, ale plyne z ní výborné ponaučení s vynikajícím vystvětlením :) 

Jeden mocný čaroděj chtěl zničit jakési království, a tak do studny, z níž si brali vodu všichni obyvatelé té země, nalil kouzelný lektvar. Kdo se té vody napil, ten se zbláznil.
     Na druhý den ráno se jí napili všichni lidé z království a zbláznili se, až na krále - který měl pro sebe a svou rodinu vlastní studnu, k níž se čaroděj nedostal. Znepokojený král se snažil své poddané nějak zvládnout a nařídil řadu bezpečnostních a zdravotních opatření: ovšem strážníci a úředníci se té otrávené vody napili také, královy příkazy považovali za nesmysl a nehodlali je plnit.
     Když se pak obyvatelé království o těch dekretech dozvěděli, došli k názoru, že jejich panovník se zbláznil a že teď přikazuje samé hlouposti. S křikem se shromáždili před hradem a žádali, aby král odstoupil.
     Zoufalý vládce se tedy chystal vzdát trůnu, ale královna mu v tom zabránila a řekla: "Teď půjdeme k té studni a taky se napijeme. Budeme pak stejní jako oni."
     Tak se také stalo: král s královnou se napili vody šílenství a okamžitě začali říkat nesmysly. Jejich poddaní pak od svého požadavku ustoupili: když král teď prokazuje takovou moudrost, proč by nemohl vládnout v zemi dál?
     V království potom nastal klid, přestože se jeho obyvatelé chovali docela jinak než jejich sousedé. A král mohl vládnout až do konce svých dní.
(Z knihy Paula Coelha: Veronika se rozhodla zemřít) 
 
obrázek z pohádky H. CH.Andersena - Císařovy nové šaty
 
LIDI SI MYSLÍ, ŽE JSOU NORMÁLNÍ, PROTOŽE VŠICHNI DĚLAJÍ TOTÉŽ. ALE JÁ CHCI BÝT RADĚJI BLÁZEN A VÉST ŽIVOT PODLE SVÝCH PŘEDSTAV, A NE TAK, JAK SI TO PŘEJÍ DRUZÍ.
 
 
 
zdroj foto: google.cz