Kardio / Cardio

 

I psi mohou trpět onemocněním srdce a oběhového systému. Může jít o nemoci vrozené nebo získané.

Vrozené vady nebývají příliš časté a představují jen asi 5% veškerých srdečních vad u psů.

 

NEJČASTĚJŠÍ SRDEČNÍ VADY:

 

Nedomykavost chlopní (šelest):

Onemocnění srdce může postihnout každého staršího pejska bez ohledu na plemeno. Jsou ale nemoci, ke kterým jsou více či méně predisponována určitá plemena. Mezi nejvíce postižená plemena patří například Jezevčíci, Jorkšíři, Čivavy, Shih-tzu, Pudlíci a další.

Záleží, jak se dané onemocnění projevuje a jaké druhotné změny se na srdci vyskytují, počínaje jeho zvětšováním na rtg až po změny patrné při echokardiografii. Podle toho následně veterinární lékař volí vhodnou terapii, popřípadě doporučí častější kontroly zvířete, neboť ne vždy je nutné léčbu ihned začít. Léky se vyskytují nejčastěji ve formě tabletek, tobolek nebo sirupu... Pokud je léčba zahájena,bývá to zpravidla celoživotní záležitost.

 

Dilatační kardiomyopatie

Další vadou, která se může vyskytnout, je dilatační kardiomyopatie. Při tomto onemocnění se srdce výrazně zvětšuje, jeho svalovina ochabuje a srdce tak pomalu ztrácí schopnost dostatečně se stahovat. Jelikož je toto onemocnění u některých plemen geneticky podmíněné. Nejvíce u Dobrmanů a Boxerů. Nejčastěji začne majitel u svého pejska pozorovat větší únavu, zadýchávání na procházce, neochotu k pohybu, typickým příznakem je kašel (po námaze, ale i v klidu, především v noci nebo k ránu).

 

Zánět srdečního svalu
Mezi příčiny zánětu srdečního svalu řadíme vlivy virové, bakteriální, toxické a traumatické. Druhotně se zánět může vyvinout jako důsledek přechodu zánětu z nitroblány srdeční či osrdečníku. Onemocnění se projevuje příznaky srdeční slabostí, tzn. bušivou, zrychlenou a nepravidelnou srdeční činností a dále změněným, velmi frekventovaným a slabým pulsem. Objevuje se též obtížné dýchání, zfialovění sliznic, někdy až poruchy vědomí. Může dojít i k náhlé smrti v důsledku ochrnutí srdce. Chronické postižení má z počátku nevýrazné příznaky, které se později zesilují.
Prognóza: Je ve většině případů nejistá až nepříznivá. Nejčastěji začne majitel u svého pejska pozorovat větší únavu, zadýchávání na procházce, neochotu k pohybu, typickým příznakem je kašel (po námaze, ale i v klidu, především v noci nebo k ránu).

Častým zdrojem původců zánětů chlopní bývají, přechozené neléčené angíny nebo zubní kámen tvořící se na neudržovaném psím chrupu. Současně s postižením chlopní můžeme zjišťovat i postižení jiných orgánů zejména ledvin, nervového systému a kloubů.


Srdeční slabost
Srdeční slabostí rozumíme stav, ke kterému dochází při rozšíření srdce. Srdečními vadami rozumíme poruchy oběhu krve v srdečních dutinách v důsledku anomálií chlopní a otvorů srdečních.
Příčiny: K chronické srdeční slabostí dochází při rozšíření srdce. Akutní srdeční slabost vzniká náhle jako důsledek horečnaté nemoci s těžkým průběhem kdy srdce nevydrží nadměrné přetěžování. Mohou se zde uplatnit i choroboplodní činitelé a toxiny (jedy). Častou příčinou srdečních vad jsou prodělané záněty
K příznakům srdeční slabostí patří zrychlený tlukot srdce, velmi špatně hmatný tep, dýchací potíže a namodrání sliznic. Srdeční vady se projevuji kašlem, ztíženým dýcháním, slabostí, snadnou unavitelností, závraťovitými stavy a bezvědomím. Dále vodnatelností, srdeční arytmií, modráním sliznic, otoky končetin a spodní části hrudi, poruchami pulsu, neklidem a celkovým vyčerpáním.
Prognóza: Závisí na stupni postižení, může být příznivá, nejistá i nepříznivá.


Arytmie

příznaky: Bušení srdce a mdloby

Aby srdce mohlo pumpovat okysličenou krev, musí se za den stáhnout více než stotisíckrát. Když je tento rytmus nepravidelný, může výkon srdce narušit. Při srdeční arytmii dochází ke zrychlení nebo nopak zpomalení srdečního rytmu, což může mít za následek nedokysličení organismu zvířete, tj. mdlobu nebo dočasnou ztrátu vědomí. Arytmie se projevuje bušením srdce nebo silnými údery, chvěním v hrudi nebo v krku, únavou, pocity na omdlení, dušností, bolestí na hrudi, záchvatem mdloby. Často jsou příznaky skryty, ale veterinář může arytmii objevit při běžném interním vyšetření. Při ztrátě vědomí psa položte a zkuste změřit tep , někdy toto samo odezní, jindy musíte volat veterináře...

 

Každá srdeční vada se určitým způsobem vyvíjí a proto je potřeba zvíře pravidelně kontrolovat.. díky tomu se může váš pes nebo kočka dožít poměrně vysokého věku. Většinou se jedná o celoživotní léčbu.

 

upravila: Zuzka Hejtíková, Borzois dona Zuzia

(Zdroj: MVDr.Martin Šando, MVDr.Herčík, krmivo RITA)