Police Grand-Ducale + FCI - Federation Cynologique Internationale , Je víc než strašné, co se kvůli blbým pohárům a titulům všechno děje . . :-((((((((((

 04.09. 2015 

Je víc než strašné, co se kvůli blbým pohárům a titulům všechno děje . . :-(((((((((( 

Sem na web vkládám pro informovanost toho, ať je vidět, že už se neví "co by" se pro ty blbý poháry dalo se zrůdností obětovat. A také proto, že nám není lhostejné, co se ostatním pejskům děje.

Jeden na fb z velice trefných komentů. .

"Přistiženi, co nevidíte nevíte, díky bohu někdo upozornil úřady a něteří majitelé výstavních psů se naučili tvrdou lekci o tom, jak někteří tzv manipulátoři zacházejí se svými nebo jim svěřenými psy.  Budíček pro všechny ostatní co mají své psy mimo svou kontrolu, se sliby jak je o jejich psi postaráno za své peníze vyplácené těmto tzv profesionálům, kteří doufám, že jsou pro život zakázáni." 
O CO JDE?. . 

Verstoss gegen das Tierschutzgesetz 
17 Hunde in einem Lieferwagen

Am 31.08.2015, 17:00 Uhr
Luxembourg, route d’Echternach

Ein Anrufer meldet der Polizei, dass er einen Lieferwagen mit ausländischen Erkennungstafeln auf dem Parkgelände eines Hotels gesichtet hat, in welchem sich mehrere Hunde in Käfigen befinden würden.

Vor Ort konnten die Beamten den nicht verschlossenen Lieferwagen antreffen. Der Laderaum war leicht geöffnet und die Polizisten konnten 11 Hundekisten mit insgesamt 17 Hunden sichten. Von dem Fahrer oder Besitzer des Lieferwagens fehlte jede Spur.

Die Staatsanwaltschaft wurde über die Umstände der Hunde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Beschlagnahmung des Lieferwagen und sämtlicher Tiere an. Die Hunde sollen auf Anordnung dem Tierschutz übergeben werden.

Die Organisation des Tierschutzes wurde verständigt. Ungefähr 15 freiwillige Helfer, verschiedener Tierschutzorganisationen, waren binnen kurzer Zeit vor Ort um die Hunde und Welpen in Empfang zu nehmen. Auch ein Tierarzt weilte vor Ort und war besorgt über den gesundheitlichen Zustand einiger Hunde.

Die Polizei bedankt sich für die vielen freiwilligen Helfer, welcher sich so schnell vor Ort begaben um sich um die Hunde zu kümmern.

Während dem Abschleppen des Lieferwagens wurden zwei Personen vorstellig, welche sich als Besitzer ausgaben. Sie gaben an auf der Hundeausstellung in Luxemburg gewesen zu sein und wollte ihre Rückreise antreten. Gegen die Beiden wird Protokoll erstellt.
-------------------------------------------

Automaticky přeloženo

Porušení právních předpisů o ochraně zvířat proti týrání
17 psi v dodávce


31.08.2015, 17:00 hodin
Lucembursko, route of echternach


Volající hlášeny na policii, že zahlédl dodávku se zahraničními identifikačních štítcích na hotelový park důvodů, v níž se nachází několik psy v klecích.

Na místě, agenti našli náklaďák, který nebyl tam zamčené. Místo nakládky byl poněkud otevřený a policajti tam objevili 11 klece obsahující 17 psi, ale nebyl tam ani řidiče, ani majitele.

Parkety byla znalosti faktů a pro psy a nařídil konfiskaci auta a zvířat uvnitř, musí být umístěny v la spa.

Koordinátor společnosti ochrany zvířat byl informován o a více než 15 dobrovolníků různých organizací jsou na místě rychle pro příjem psi a štěňátka, doprovázeny veterinárním lékařem, aby se postaral o zdravotním stavu Některých zvířat.

Policie děkuji velmi mnoho dobrovolníci, které jsou velmi rychle na místě za pomoci, aby se postarali o psy.

Při vlečení auta, dva lidé se jsou uvedeny jako majitelé. Prohlásily, že byl na výstavě psí v Lucemburku a chtěli teď zahájit jejich cestě zpátky. Zápis, byla vydána v rozporu s dva lidi.
 

  

 

A zde vyjádření FCI 

 
FCI - Federation Cynologique Internationale
2 hod

Právní poznámka o sankcích

 

FCI není právně povoleno uvalit sankce na chovatele nebo manipulátory, protože neexistuje žádná oficiální spojitost mezi chovateli / psovoda a FCI: členové FCI jsou národní kynologické organizace. V důsledku toho, v rámci toho, co se stalo v Lucembursku minulý víkend, generální sekretariát FCI okamžitě kontaktoval FCI je člen v Maďarsku a Lucembursku. Reakce pana Korozs (předseda Maďarské organizace psího) zde byla zveřejněna dne 4. září a pana Schwaba (předseda kynologické organizace Lucemburska), bude zveřejněno, jakmile přijal; on je v současné době podílí na vyšetřování s Policejním Velkého Ducale. 

 

Announcement of the Hungarian Kennel Club Association related to the dog cruelty happened in Luxembourg

On behalf of the leadership of the Hungarian Kennel Club Association I would like to inform the national and international public about the unacceptable exhibitors' behaviour that happened over the last weekend in Luxembourg.
Based on the information published on the official Facebook page of the Luxembourg Police and other international platforms, it was brought to our attention that a Hungarian "exhibitor group" seriously violated the law of dog transportation and the basic standards of responsible animal keeping.
The Hungarian Kennel Club and the respectable Hungarian exhibitors, breeders and dog owners deeply condemn this case occured over the weekend in Luxembourg and calling serious action against any similar conduct that violates the basic rules of responsible animal keeping wherever it should happen and regardless of whom violates these rules (any person involved certainly cannot be called "professional" in any way).
I have contacted the Luxembourg Kennel Club and the Luxembourg Police to investigate this matter further on.
I would like to reassure the national and international public that our Kennel Club will apply the strictest sanctions after the investigation of this matter in order to prevent the recurrence of similar events.
Once the case is closed, further information will be provided to you.

Budapest, 02.09.2015.

Korózs András
President of the Hungarian Kennel Club 

------------------------------------------- 

Automaticky přeloženo

Prohlášení maďarského Kennel Clubu Asociace souvisí s psí krutosti stalo v Lucembursku
Jménem vedení maďarského Kennel Clubu asociace bych chtěl informovat národní a mezinárodní veřejnost o chování nepřijatelné vystavovatelů, co se stalo za poslední víkend v Lucembursku.
Na základě informací zveřejněných na oficiální Facebook stránce lucemburské policie a dalších mezinárodních platformách základě se dostala do naší pozornosti, že maďarský "vystavovatel skupina" závažným způsobem porušila zákon o psa dopravy a základní standardy odpovědného živočišného chovu.
Maďarský Kennel Club a slušný maďarský vystavovatelé, chovatelé a majitelé psů hluboce odsuzuji tento případ nastal přes víkend v Lucembursku a volání závažné opatření proti jakékoli podobné chování, které porušuje základní pravidla odpovědného živočišného chovu všude tam, kde by mělo dojít, a to bez ohledu na koho porušuje tato pravidla (každá osoba podílí rozhodně nelze nazvat "profesionální" v žádném případě).
Kontaktoval jsem lucemburského Kennel Club a lucemburského policii, aby prošetřila tuto záležitost dále.
Chtěl bych ujistit národní i mezinárodní veřejnost, že náš chovatelský psí klub se bude vztahovat nejpřísnější sankce po vyšetřování této záležitosti, aby se zabránilo opakování podobných událostí.
Jakmile je případ uzavřen, bude další informace budou poskytnuty pro vás.
Budapešť, 02.09.2015.
Korózs András
Prezident maďarského Kennel Club

Dále vše můžete sledovat na odkazech